Tavčarjeva domačija

Tavčarjeva domačija  

Tavčarjeva domačija v Lokarjih je bila zgrajena pred 450 – 500 leti. Hiša je bila večkrat popravljena in prezidana. Podobna je graščini. V tej hiši je tudi nekaj ostankov iz gradu Reitelstein iz Repenj (podboji in obok vena vrat in kamnita klop). Pred leti so imeli na Tavčerjevi domačiji kmečki turizem.