Koseški bajer

Koseški bajer

Včasih so na področju bajerja kopali glino. Tako je nastala jama, katero je zalil bližnji studenec. Glino so vozili v Komendo, kjer je bila razširjena lončarska in pečarska obrt. Iz bajerja teče potok Graben, imenujejo pa ga tudi Dobrova. Koseški bajer je nastal pred približno 200 leti. V dolžino meri približno 300 metrov, na najširšem delu pa je širok 100 metrov. Globina ne presega 2 metra. Pred prvo svetovno vojno so pozimi v bajerju lomili led, ki je služil gostilničarjem za hlajenje pijače in mesa. Pred dvajsetimi leti so bajer očistili in poglobili. Ribiška družina Medvode je upravljala z bajerjem kot ribolovno vodo za svoje člane in ostale ribiče. V letu 93 se je bajer za nekaj časa posušil. Sedaj ribolovni režim ni urejen, kopanje v bajerju pa zaradi umazane vode ni priporočljivo. Mimo bajerja pelje sprehajalna pot do turistične točke Mengeške koče.