Matija Koželj (slikar)

Matija Koželj (slikar)

Koželj Matija, slikar, rojen 7. febr. 1842 v Vesci pri Vodicah, u. 26. febr. 1917 v Kamniku. Obiskoval je šolo v Vodicah. Leta 1865 se je naselil v Kamniku. To leto je naslikal križev pot po Führichu za Dob. V svojem življenju je dovršil do 20 križevih potov. Slikal je na moker omet: l. 1869 pri Sv. Trojici nad Vrhniko svetišče; 1874 veliki oltar v Mengšu; 1881 štiri stenske slike v prezbiteriju v Kamniku; 1884 svetišče na Boh. Bistrici; 1886 svetišče v Komendi; 1889 obok v Cerkljah pri Kranju; 1890 v Ribnici sv. Uršulo in tretji red sv. Frančiška; 1893 župno cerkev v Gorjah; 1896/7 cerkev v Šent Rupertu; 1901 proštijsko kapelico v Novem mestu; 1902 franč. cerkev v Novem mestu; 1903 ladjo župne cerkve in 1904 svetišče v Trebnjem; 1905 svetišče župne cerkve na Homcu; 1906 svetišče v Zgornjem Tuhinju; 1907 ladjo župne cerkve v Zapogah in svetišče župne cerkve v Vodicah; 1908 ladjo župne cerkve v Kamniku; 1912/3 ladjo v Vodicah, kupolo na Homcu itd. Poleg fresk je naslikal tudi mnogo oltarnih oljnatih slik in pokrajin; zlasti zadnja leta ga je pokrajinsko slikarstvo močno veselilo. Zelo znana je tudi freska pri Sveti Trojici nad Vrhniko.

(vir: Wikipedija prosta enciklopedija)