Cekrev sv. Marjete v Vodiceh

Cerkev SV. MArjete

Župnijska cerkev sv. Marjete se prvič omenja že okrog leta 1118. V listini z datumom 16. december 1257 pa se omenja cerkev sv. Marjete kot Vodiška fara. Leta 1871 so podrli taborsko obzidje okrog cerkve Marjete v Vodicah. Baročna cerkev se je ohranila do leta 1895, ko jo je potres tako poškodoval, da so jo morali porušiti. V zapisih Francika Trosta iz leta 1887 je omenjeno, da so se Vodice prvotno imenovale Sv. Marjete v gozdu.