Kužno znamenje

Kužno znamenje

Nahaja se med Skaručno in Povodjem je najverjetneje iz leta 1668. Celotno znamenje je iz peščenca. Na okroglem podstavku stoji okrogel steber, ki nosi trioglato kapelico s polkrožnimi odprtinami, v katerih so sledovi slik. Kapelica ima nizko piramidasto streho in na njej masiven dvakratni križ. Viri navajajo, da je zelo malo tako zanimivih znamenj kot je ta .