Samostna šolskih sester v Repnjah

Samostan šolskih sester

Daljnega leta 1870, je veleposestnica Katarina Šporn Iz Vodic na pobudo svojega sorodnika, podarila manjši Repenjski gradič jezuitom. Bila je vdova in ker ni imela otrok , je želela premoženje uporabiti v koristne namene. Gradič je bil preurejen v bivališče za jezuite, ob hiši pa je sezidala cerkvico, prvo v Sloveniji posvečeno Srcu Jezusovemu. Jezuiti so tu uspešno delovali do leta 1873, dokler jih ni deželni predsednik na Kranjskem grof Alexander Auersperg, ki veri ni bil naklonjen dal izgnati iz Repenj. Katarina Šporn pa ni mirovala in je v bližini hiše dala sezidati šolo, z namenom poučevati deklice v materinskem jeziku. Slovenskih učiteljic – redovnic pa ni bilo veliko, saj je v tistem času v šolah prevladovala nemščina. Tako so leta 1883 na prošnjo gospe Šporn v Repnje prišle Šolske sestre sv. Frančiška Asiškega Kristusa kralja, na kratko šolske sestre, iz Maribora. Prebivalci so sestre sprejeli z navdušenjem, šola z internatom pa je pokazala velike uspehe in tako postala petrazredna ter uspešno delovala vse do leta 1941. Od leta 1909 je v samostanu potekal gospodinjski pouk; Deželna oblast jim je pomagala odpreti Kmetijsko – gospodinjsko šolo, ki je bila zelo uspešna in priljubljena, vendar so jo morali kasneje zaradi političnih razmer zapreti. Danes skupnost šteje 22 sester, ki tu pridno opravljajo katehetske dejavnosti.